Skip to main content

art sanat, beceri, ustalık, hüner, yaratıcılık, bilim dalı craft zanaat, sanat, gemi, uçak, beceri, hüner trade ticaret, meslek, iş, alım satım, zanaat, sanat profession meslek, iş, uzmanlık alanı, uğraşı, uğraş, sanat artifice beceri, hile, kurnazlık,