Skip to main content

karakalem portre de göz cizinlerinde en zor kisim göz merceği ile iris dediğimiz alanın arasıdır,kiprik ve kaşlar ışıltılar kolaydır