Skip to main content

karakalem çizim aşamlarına bir örnek daha genelde soladan sağa doğru çizimler yaparım resim kirliğiliğini en aza indirmek için en sol üstten sol alata oradanda sağ üstten sağ alra doğru çalışırım koyu siyah saçlarda kalem yerine kömür dağıtmak ve özel